Spôsob použitia

Zmiešajte ZEN Fit s 2,5 až 3 dcl studenej vody a užite pred cvičením, alebo dvakrát denne.

UPOZORNENIE
Poraďte sa so svojím lekárom pred začatím akéhokoľvek tréningového plánu, diéty alebo doplnenia týchto programov, najmä ak trpíte zdravotnými problémami, alebo dlhodobo užívate lieky na predpis.